Hizmetlerimiz

Universal Sigorta

"Doğruluğuna inandığımız konuları rasyonel bir şekilde sonuna kadar savunup hayata geçirmek için yapıcı bir şekilde çalışmak için varız."

Zorunlu Araç Sigortası

Her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği karşı tarafın zararını karşılar. Karşı hasar ödeme limitleri; maddi hasar 150,000,000.- TL, bedeni hasarlarda 8.000,000.- TL ile limitlidir.

Kasko Sigortası

Sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko sigortası aracınızı ve bütçenizi güvence altına alır. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız. Sigortalı kiralık araç teminatı satın almış ise (yıllık ekstra 150,00 TL ödemesi halinde) yılda iki kez hasar durumunda kiralık araç servisinden yararlanabilmektedir.

Konut Sigortası

Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları, evinizi yaşanabilecek risklere karşı teminat altına alır. Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olmanız gerekmez, kiracı olunması durumda da evinizi ve eşyalarınızı güvence altına alır.

Yangın Sigortası

Yangın sigortası, işyeri veya konut binanızı, seçtiğiniz teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Ek teminatlar seçerek poliçe kapsamınızı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası

Herkes gibi, hayatımızı güvenli bir şekilde yaşamak isteriz. Ferdi Kaza sigortası süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi koruyan bir güvencedir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılamanın yanında, kaza sonucu eğer sigortalı sakat kalırsa kendisine güvence sağlar. Ferdi Kaza Sigortası’ndan 18-65 yaş arası herkesin yararlanması mümkündür. Daha güvenli bir gelecek için, olabilecek tüm aksilikleri düşünerek hareket edilmelidir.

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının gerek iş yerine gerekse konutuna gelen üçüncü kişilere her hangi bir sebeple vereceği bedeni veya maddi zararları teminat altına alır. İşbu sigorta poliçesi sigortalının sahip olduğu poliçe kapsamında üçüncü şahısların ölmesi veya yaralanması, üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslardan ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder. Poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlıdır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir.

Hırsızlık Sigortası

Riziko mahallinde bulunabilecek eşyaların kırmak, zorlamak, anahtar uydurmak veya şiddet kullanmak yolu ile çalınması ve hırsızlık fiilinin gerçekleşmesi sonucunda işyerinde ve evde meydana gelebilecek tahribat bu teminat ile dahil edilir.

Kredi Hayat Sigortası

Kredi sigortası, bireysel kredi kullanan müşterilerimizin yaşam kaybı veya tam ve daimi maluliyet durumunda kredi borcunu teminat kapsamında güvence altına alan sigortadır. Bireysel İhtiyaç, Mortgage ve Taşıt kredileri sigortalanabilir. Sigorta süresi, kredi vadesiyle ile uyumludur. 18 - 70 yaşları arasında olan kredi sahibi herkes başvurabilir.

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası, işyeri binası, demirbaş eşyalar, makine-tesisat, cam ve emtea vb. varlıklarınızı paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar dahilinde, oluşabilecek risklere karşı güvence altına alır. İşyeri Sigortasını isteğe bağlı olarak geniş teminatlı yaptırma imkanı vardır.

Cam Kırılma Sigortası

Cam kırılması sigortası, sigorta konusu bir binadaki cam ve aynaların kırılma rizikosuna karşı yapılır. Genellikle tek başına değil de paket sigortası şeklinde yangın, hırsızlık ve benzeri sigortalarla birlikte yapılır. Bu sigortanın konusunu, binanın dış cephe camları ve kapı camları oluşturur. Dolap, sehpa, masa vitrin gibi eşyalar üzerindeki cam ve aynalar teminat dışındadır. Cam kılması sigortası, sigorta sözleşmesi ve genel şartlarda yazılı hususlar dışında tüm rizikolar kapsar.

Emtea Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.